Uw liftonderhoudscontract kiezen - KONE België & Luxemburg

Hoe bepalen welk onderhoudscontract voor uw lift af te sluiten?

Elke eigenaar van een lift moet zijn installatie onderhouden om deze in gebruik te kunnen stellen (Het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 betreffende de veiligheid van liften heeft het onderscheid tussen liften voor privégebruik en liften voor professioneel gebruik opgeheven toen het in werking trad op 10 mei 2003), en moet daarom een onderhoudscontract voor de lift afsluiten met een gekwalificeerde dienstverlener. Om de goede werking en de veiligheid van de lift te garanderen, moet dit contract wettelijk ten minste de volgende diensten en clausules bevatten:

Verplichte diensten:

 • een bezoek om de 6 maanden minimum om de werking te controleren en eventueel aanpassingen te doen;
 • controle van de doeltreffendheid van de sloten van de schachtdeuren;
 • controle van de kabels;
 • jaarlijkse controle van de parachutes;
 • jaarlijkse reiniging van de put, het kooidak en de machinekamer;
 • smering en reiniging van onderdelen
 • herstelling of vervanging van kleine onderdelen die tekenen van slijtage vertonen (aarzel niet om te vragen naar de lijst van deze zogenaamde "minimale" onderdelen, gedefinieerd in het besluit van 18-11-2004);
 • onderhoudsmaatregelen die bij de vijfjaarlijkse technische controle aan de orde komen;
 • het verhelpen van storingen aan de lift, het opnieuw opstarten ervan en het bevrijden van personen die vastzitten in de kooi.

De minimumclausules

 • de duur van het contract, met een minimum van één jaar, alsmede de verlengings- en opzeggingsvoorwaarden;
 • de termijnen, dagen en tijdstippen voor interventie bij storingen;
 • de voorwaarden voor beschikbaarheid en levering van reserveonderdelen;
 • de voorwaarden voor het opstellen van het onderhoudslogboek (op papier of elektronisch);
 • de garanties van het verzekeringscontract van de met het onderhoud van de liften belaste dienstverlener;
 • de sancties bij niet-naleving van het onderhoudscontract voor liften;
 • de voorwaarden voor het inschakelen van een onderaannemer;
 • de voorwaarden voor de ondertekening van een addendum;
 • de voorwaarden voor herziening van de prijs van het liftonderhoudscontract;
 • de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van een technieker voor de technische controle.

Alvorens een onderhoudscontract voor liften af te sluiten moet dus absoluut worden nagegaan of al deze diensten en minimumclausules worden nageleefd. Het is echter ook verstandig om andere criteria in overweging te nemen om te profiteren van een onderhoudscontract voor liften dat beantwoordt aan de specifieke behoeften en het gebruik van uw gebouw:

 • aanvullende diensten: recuperatie van voorwerpen die in de put zijn gevallen, uitgebreide dekking van kleine onderdelen, meer inspecties, enz. Al deze diensten kunnen worden onderschreven om te profiteren van een dienst op maat voor liftonderhoud;
 • Uitgebreide onderdelendekking: naast de vervanging of reparatie van zogenaamde "minimale" onderdelen kan u de garanties uitbreiden tot andere elementen (elektronisch, mechanisch, decoratief, signalisatie, enz.) en de duur van de dekking aanpassen;
 • Flexibele interventietijden: u kan de interventietijden aanpassen aan uw behoeften, bijvoorbeeld om te profiteren van assistentie 's ochtends vroeg, 's avonds en/of in het weekend;
 • aanvullende diensten: predictief onderhoud garandeert een optimale beschikbaarheid van de installatie en een grotere veiligheid, op afstand bedienbare informatieschermen maken een betere communicatie met de bewoners mogelijk, enz.
 • de deskundigheid van de dienstverlener: kwaliteit van de opleiding van de techniekers, ruime territoriale dekking, vaardigheden van meerdere merken, innoverende diensten (predictief onderhoud, digitaal onderhoudslogboek, enz.), beschikbaarheid van het klantenrelatiecentrum, financiële soliditeit, enz. Dit zijn allemaal elementen waarmee u kan kiezen tussen verschillende dienstverleners voor gelijkwaardige onderhoudscontracten voor liften;
 • Tot slot, de kosten van het contract: de verhouding kwaliteit/service/prijs is natuurlijk belangrijk om een liftonderhoudscontract af te sluiten dat is aangepast aan uw specifieke behoeften. Vergeet niet dat een uitgebreider en op maat gemaakt contract het dagelijks beheer kan vergemakkelijken en ongemakken en extra kosten in geval van onvoorziene omstandigheden kan beperken.

Uw liftonderhoudscontract kiezen - KONE België & Luxemburg

Cookies

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de site te optimaliseren en om u de best mogelijke ervaring te geven tijdens het surfen op onze site. Als u hiermee akkoord gaat en alle cookies accepteert, hoeft u alleen maar op de knop 'Accepteren' te klikken. U kan ook onze privacyverklaring bekijken.