MILIEUVERKLARING

In overeenstemming met Artikel 33 van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) willen KONE Corporation en haar dochterondernemingen (gezamenlijk 'KONE') bij deze hun klanten informeren over de aanwezigheid van stoffen op de huidige lijst van zeer risicovolle stoffen die in aanmerking komen voor autorisatie in bepaalde producten van KONE.

KONE streeft er voortdurend naar om stoffen die zeer risicovol zijn (SVHC) uit haar producten te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat de volgende KONE-producten die binnen de EU worden geleverd, naar ons beste weten en uitgaande van de informatie die door onze leveranciers is verstrekt, SVHC's bevatten in een concentratie van meer dan 0,1% gewichtsprocent:

Lood (CAS nr. 7439-92-1):

 • Loden vulgewichten die worden gebruikt in de tegengewichten van KONE MonoSpace 700™ en KONE TranSys™ liften met een lage schachtkopruimte of met zeer weinig ruimte voor het tegengewicht.
 • Loodzuuraccu's in alle liften
 • Bepaalde elektrische en elektronische producten in PCBA's, aandrijvingen en voedingen in elektrische oplossingen van KONE
 • Bepaalde ventilatoren van kooien
 • Bepaalde afdichtingen van vanginrichtingen in liften
 • Bepaalde bussen en sluitringen in snelheidsbegrenzers en vanginrichtingen van liften
 • NTC-thermistoren in stators van liftmachines
 • Bepaalde stroomonderbrekers in liften
 • Contactstiften in bepaalde eindschakelaars in liften
 • Bepaalde dorpelprofielen en -strips in liften
 • Aardrails in liften
 • Noppen op afstandhouders in de apparatuur voor het openen van noodremmen in liften
 • Geschroefde inzetstukken in bepaalde kaartgeleidingen en standoffs in liften
 • Contacten van bepaalde contactdozen in liften
 • Tegengewichtkabelklemmen, bouten en bussen in bepaalde ontsnappingsapparatuur voor de schachtput
 • Cilinders en microsleutels in bepaalde sleutelschakelaars van het kooitableau
 • Loodplaten in hermetische KONE 30R en 30I_R deuren

1, 2-dimethoxyethaan (CAS nr. 110-71-4):

 • Lithiumcelbatterijen in bepaalde PCBA's

Alkanen, C14-17, chloor (CAS nr. 85535-85-9):

 • Bepaalde bedrading en kabels in elektrische oplossingen van KONE

Loodmonoxide (loodoxide) (CAS nr. 1317-36-8):

 • Bepaalde producten in PCBA's (zoals zenerdiodes, weerstanden, resonatoren, kristallen)

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS nr. 13560-89-9):

 • Bepaalde inductoren in PCBA's

4,4'-isopropylidendifenol (CAS nr. 80-05-7):

 • Bepaalde geheugenchips in PCBA's

Cadmiumoxide (CAS nr. 1306-19-0):

 • Bepaalde relais in PCBA's

Diborontrioxide (CAS nr. 1303-86-2):

 • Bepaalde kristallen in PCBA's

Hexahydromethylftaalzuuranhydride (CAS nr. 25550-51-0):

 • Bepaalde LED's in PCBA's

Looddinitraat (CAS nr. 10099-74-8):

 • Bepaalde connectoren in PCBA's

Loodtitaniumzirconiumoxide (CAS nr. 12626-81-2):

 • Bepaalde resonatoren in PCBA's

Kalium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutaan-1-sulfonaat (CAS nr. 29420-49-3):

 • Bepaalde chokes in PCBA's

Oranje lood (loodtetroxide) (CAS nr. 1314-41-6):

 • Bepaalde resonatoren in PCBA's

Boorzuur (CAS nr. 10043-35-3):

 • Bepaalde resonatoren in PCBA's

2-methylimidazol (CAS nr. 693-98-1):

 • Bepaalde relais in PCBA's

De bovengenoemde producten vormen geen veiligheidsrisico voor klanten en eindgebruikers onder normale gebruiksomstandigheden, op voorwaarde dat de apparatuur wordt bediend volgens de instructies van KONE en dat de producten worden afgevoerd in overeenstemming met alle toepasselijke voorschriften.

Deze Verklaring wordt regelmatig gecontroleerd zodat deze overeenstemt met de meest recente kandidatenlijst. De laatste update van de inhoud vond plaats op 23.05.2022.

Milieuverklaring

Cookies

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de site te optimaliseren en om u de best mogelijke ervaring te geven tijdens het surfen op onze site. Als u hiermee akkoord gaat en alle cookies accepteert, hoeft u alleen maar op de knop 'Accepteren' te klikken. U kan ook onze privacyverklaring bekijken.