Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Diversiteit maakt ons uniek, inclusie maakt ons sterk

Diversiteit en inclusie zijn ingebed in de cultuur en waarden van KONE. Wij geloven dat wanneer mensen worden gewaardeerd als hun authentieke zelf, innovatie kan floreren en werkgemeenschappen zullen bloeien.

KONE_construction_site_kalasatama-27:760x428%2816-9%29

Wij geloven in diversiteit, inclusie en gelijkheid

Bij KONE streven we ernaar om iedereen gelijke kansen te bieden. We passen eerlijke talentpraktijken toe bij recruitment en maken unieke loopbaantrajecten mogelijk via flexibele regelingen en door een gezonde balans tussen werk en privé te ondersteunen.

shutterstock_offset_1876249273:760x428%2816-9%29

We waarderen iedereen als individu

Wereldwijd vieren we 147 nationaliteiten die ons uniek maken. Om innovatie en co-creatie te versnellen en een bloeiende werkgemeenschap te creëren, verwelkomen we nieuwe competenties en inzichten van buiten onze industrie. Samen maken we van KONE een geweldige plek om te werken en van steden betere plaatsen om te wonen.

KONE_maintenance_technicians_working_together_high_res:760x428%2816-9%29

Onze diverse perspectieven stimuleren innovatie

We zijn slechts zo sterk als we divers en inclusief zijn. Onze uiteenlopende capaciteiten, vaardigheden en benaderingen helpen ons om de beste People Flow™-ervaring te creëren en betere, duurzamere steden te bouwen. We behandelen iedereen met vriendelijkheid en respect, ondersteunen diverse denkwijzen, erkennen onze vooroordelen en staan altijd open voor anderen.

KONE_Hyvinkee_Dec23_CUSTOMER_SERVICE_SCENE_3_4_2947:760x428%2816-9%29

We geven om elkaar en onze gemeenschappen

We zetten ons in voor een cultuur waarin iedereen welkom is. Een cultuur waarin iedereen zich kan laten zien als zijn authentieke zelf en het gevoel heeft erbij te horen. Het bevorderen van inclusie is een voortdurende inspanning en we blijven er ambitieus aan verderwerken. We dragen bij aan de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschappen en willen ons inzetten voor een eerlijke en gelijke samenleving.

shutterstock_1726312060:760x428%2816-9%29

Onze doelstellingen voor het bevorderen van diversiteit en inclusie

Om een duidelijke richting te geven aan onze strategie inzake diversiteit en inclusie hebben we vier doelstellingen bepaald:

  • Tegen 2030 moet 35% van de functies op directieniveau door vrouwen worden bekleed.
  • De diversiteit aan ervaringen en perspectieven blijven vergroten door systematisch mensen van buiten onze sector in dienst te nemen, met competenties die de onze aanvullen.
  • Ernaar streven om net zo divers te worden als onze klanten en de gemeenschappen die we bedienen. Als specifieke actie werken we aan het vergroten van de culturele diversiteit in onze wereldwijde business lines en functies.
  • Samenwerken aan een inclusieve cultuur waarin diversiteit wordt aangemoedigd. Dat doen we bijvoorbeeld door voortdurende coaching voor onze leidinggevenden en door het verstrekken van praktische tips en feiten aan onze medewerkers zodat ze de weg kunnen wijzen naar een inclusieve cultuur.

Lees meer over diversiteit en inclusie bij KONE in ons Duurzaamheidsrapport.

Onze strategie inzake diversiteit en inclusie

Ontdek onze zes aandachtsgebieden die ons ondersteunen bij het bereiken van onze doelstellingen inzake diversiteit en inclusie.

STRATEGISCHE INTENTIE

Diversiteit en inclusie behoren tot de prioriteiten van KONE. We streven ernaar om net zo divers te zijn als onze klanten, leveranciers en partners.

LEADERSHIP ENGAGEMENT

Ons leadership team zet zich in voor diversiteit en inclusie en het behalen van de gestelde doelstellingen.

TALENT PRACTICES

Diversiteit en inclusie zijn geïntegreerd in onze people processes. Alle medewerkers van KONE dienen zich bewust te zijn van onze principes inzake diversiteit en inclusie.

BESLUITVORMING OP BASIS VAN GEGEVENS

We meten en rapporteren systematisch over diversiteits- en inclusiegegevens om objectieve inzichten te verkrijgen en besluitvorming te sturen.

TRANSPARANTE COMMUNICATIE

Diversiteit en inclusie zijn verankerd in onze communicatiedoelstellingen. We rapporteren en communiceren transparant over onze vooruitgang op het gebied van diversiteit en inclusie.

VERANTWOORDELIJKE WERELDBURGER

We worden beschouwd als een betrouwbare werkgever en partner, en leveren een sterke bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Cookies

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de site te optimaliseren en om u de best mogelijke ervaring te geven tijdens het surfen op onze site. Als u hiermee akkoord gaat en alle cookies accepteert, hoeft u alleen maar op de knop 'Accepteren' te klikken. U kan ook onze privacyverklaring bekijken.