Koolstofneutraliteit

Duurzame steden voor toekomstige generaties

We staan u bij

KONE ondersteunt u bij uw projecten voor duurzame gebouwen met behulp van onze koolstofarme installaties en eco-efficiënte oplossingen. Als leider op het gebied van duurzame ontwikkeling bieden wij een assortiment KONE DX liften aan met het laagste koolstofgehalte op de markt.

Onze doelstellingen

KONE heeft zich tot doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en te streven naar koolstofneutraliteit tegen 2030. Dit houdt in dat we de emissies gerelateerd aan de bedrijfsactiviteiten (scope 1 en 2) met 50% verminderen en de emissies gerelateerd aan het gebruik van materialen en energie gedurende de gehele levenscyclus van de producten (scope 3) met 40% verminderen. We streven ernaar zowel intelligente, duurzame oplossingen te ontwerpen als te streven naar uitmuntendheid op het gebied van milieu binnen het bedrijf.

De belangrijkste aspecten van koolstofneutraliteit

Verminderen

We verminderen het energie- en waterverbruik dat verband houdt met onze activiteiten, industriële processen en locaties. Door gerichte maatregelen en verantwoord beheer van hulpbronnen streven we naar het optimaliseren van onze ecologische voetafdruk.

Optimaliseren

We optimaliseren de verplaatsingen van onze techniekers en verminderen de impact van ons wagenpark door initiatieven zoals de levering van reserveonderdelen in de voertuigen, het voorkomen van ongeplande storingen door middel van predictief onderhoud, en de overgang naar een elektrisch wagenpark.

Bijdragen

Onze bijdrage aan de circulaire economie begint met het verminderen van het gebruik van hulpbronnen - materialen, energie en andere - voor onze installaties en activiteiten. Momenteel is 90% van de materialen die in onze producten worden gebruikt recyclebaar. Door onze klanten te voorzien van betrouwbare, energie-efficiënte installaties met een levensduur van meer dan 25 jaar, speelt KONE een belangrijke rol in het zo lang mogelijk behouden van waardevolle hulpbronnen.

Onze betrokkenheid bij erkende partners

100914_HEL_Kone_4740:760x428%2816-9%29

Science Based Targets

Science Based Targets (SBT) is een gezamenlijk initiatief van het Carbon Disclosure Project (CDP), het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF), dat bedrijven begeleidt bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering.

KONE heeft doelen gesteld die zijn geverifieerd en goedgekeurd door Science Based Targets om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) aanzienlijk te verminderen en tegen 2030 koolstofneutraliteit te benaderen.

210117_Kone-0332:760x428%2816-9%29

South Pole

South Pole is een projectfinancieringsmaatschappij die bedrijven begeleidt bij duurzaamheidsstrategieën. Haar missie is om de overgang naar een klimaatvriendelijkere samenleving te versnellen, ecosystemen te behouden en de leefomstandigheden van gemeenschappen over de hele wereld te verbeteren.

Via dit partnerschap ondersteunt KONE erkende en gecertificeerde projecten zoals herbebossing, hernieuwbare energie, afvalbeheer en toegang tot energie.

urban_garden_sweden:760x428%2816-9%29

Gold Standard

Om onze doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling te bereiken, hebben we ervoor gekozen om erkende en gecertificeerde Gold Standard®-projecten te ondersteunen, een label dat is opgezet door de Gold Standard Foundation.

Deze projecten komen uit diverse sectoren over de hele wereld, waaronder bosbouw, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, en zijn gericht op het tegengaan van klimaatverandering.

KONE zet zich in via compensatiekredieten die Gold Standard gecertificeerd zijn en ondersteunt fotovoltaïsche, herbebossings- en hydro-elektrische projecten.

Koolstofneutraliteit

Cookies

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de site te optimaliseren en om u de best mogelijke ervaring te geven tijdens het surfen op onze site. Als u hiermee akkoord gaat en alle cookies accepteert, hoeft u alleen maar op de knop 'Accepteren' te klikken. U kan ook onze privacyverklaring bekijken.