Liftonderhoud: welk bedrijf? - KONE België & Luxemburg

Hoe bepalen welk bedrijf voor liftonderhoud te kiezen?

Met het oog op de veiligheid regelt de regelgeving strikt de voorwaarden en verplichtingen inzake onderhoud en revisie van liften door hun eigenaars. Zo moet de installatie minimaal onderworpen worden aan:

  • De frequentie van het preventieve onderhoud staat beschreven in de instructies van de liftenfabrikant. Als er geen specifieke instructiehierover meegedeeld werd, moet het preventieve onderhoud minstens twee maal per jaar gebeuren;
  • Om sommige gebreken tijdig op te sporen zijn ook preventieve inspecties verplicht. Ze moeten door een erkende EDTC uitgevoerd worden;
  • Het is verplicht een risicoanalyse te laten uitvoeren door een EDTC. In alle gevallen moet deze analyse voor de eerste maal ten laatste 15 jaar na de eerste indienststelling van de lift uitgevoerd worden en vervolgens met tussentijden van maximum 15 jaar;
  • Het is verplicht om voor elke lift een veiligheidsdossier op te maken. Het gaat om een “logboek” waarin alle informatie opgenomen wordt over de preventieve onderhoudsbeurten, de preventieve inspecties, de risicoanalyses, de nodige moderniseringswerken en de uitvoering ervan.

Deze verschillende onderhouds- en servicewerkzaamheden aan de liften worden gewoonlijk uitgevoerd door een dienstverlener in het kader van een onderhoudscontract dat voor ten minste één jaar wordt afgesloten, hetgeen de minimumeis is voor de ingebruikneming van de installatie. Aangezien dit bedrijf ook verantwoordelijk is voor eventuele storingen, moet het zorgvuldig worden geselecteerd om aan de specifieke behoeften van de gebruikers te voldoen. Daartoe kunnen verschillende belangrijke criteria worden gehanteerd:

  • De aard van het contract: hoewel het mogelijk is een zogenaamd "minimaal" onderhoudscontract voor liften af te sluiten, waarbij alleen de bij wet opgelegde clausules in acht worden genomen, verdient het over het algemeen de voorkeur contact op te nemen met een onderhoudsbedrijf voor liften dat een formule op maat aanbiedt die kan evolueren volgens uw behoeften. Het voordeel? Profiteer van diensten à la carte, afgestemd op de specifieke kenmerken van het gebouw en het gebruik ervan (woningen, medische voorzieningen, kantoren, enz.).
  • Omvang van de diensten: voordat u een bedrijf voor liftonderhoud kiest, moet u kijken naar de verschillende diensten die zijn inbegrepen. Dit betreft met name de uitgevoerde reparaties, de kosten van reserveonderdelen en de wijze waarop deze worden geleverd, alsmede diverse nevendiensten (dekking van klein vandalisme, recupereren van voorwerpen die in de put zijn gevallen, enz.)
  • Snelheid van interventie: als de lift moet worden hersteld, is het essentieel dat techniekers snel kunnen ingrijpen. Controleer dus het geografische gebied dat ze bestrijken. Bovendien variëren de interventietijden van contract tot contract, dus let op uw behoeften. Een duidelijk pluspunt is dat uw partner voor liftonderhoud over een klantenrelatiecentrum moet beschikken dat 24/7 beschikbaar is.
  • De expertise van de dienstverlener: naast een echte financiële soliditeit, die zijn duurzaamheid garandeert, moet het liftonderhoudsbedrijf over een erkende expertise beschikken (kwaliteit van de opleiding van de techniekers, flexibiliteit van het contract, enz.) Het innovatievermogen is ook een pluspunt, zoals in het geval van predictieve onderhoudsdiensten die het tegenwoordig mogelijk maken de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van installaties te optimaliseren dankzij artificiële intelligentie.

Liftonderhoud: welk bedrijf? - KONE België & Luxemburg

Cookies

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de site te optimaliseren en om u de best mogelijke ervaring te geven tijdens het surfen op onze site. Als u hiermee akkoord gaat en alle cookies accepteert, hoeft u alleen maar op de knop 'Accepteren' te klikken. U kan ook onze privacyverklaring bekijken.