Het onderscheid tussen koolstofneutraliteit en Net Zero?

Het onderscheid tussen koolstofneutraliteit en Net Zero? Wat de klimaattermen betekenen en waarom ze van belang zijn

De klimaatcrisis heeft milieuduurzaamheid bovenaan de agenda geplaatst, maar het is niet altijd eenvoudig om de taal achter de groene doelstellingen van een bedrijf te begrijpen.

Proficiat als u het verschil tussen koolstofneutraliteit en Net Zero volledig begrijpt, of als u Scope 1-emissie onderscheidt van Scope 3-emissie. De dringende klimaatcrisis heeft een heleboel termen naar voren gebracht om groene acties en doelstellingen te beschrijven - en het is niet altijd eenvoudig om het jargon te begrijpen wanneer we duurzame milieukeuzes proberen te maken.

Wij verdiepen ons in enkele van de belangrijkste klimaattermen en milieudoelstellingen, en kijken naar de vitale rol van groen en duurzaam bouwen bij de aanpak van de klimaatcrisis.

Milieuduurzaamheid verwijst gewoonlijk naar acties die worden ondernomen om de klimaatcrisis te verzachten door schadelijke emissies te verminderen.
Milieuduurzaamheid verwijst gewoonlijk naar acties die worden ondernomen om de klimaatcrisis te verzachten door schadelijke emissies te verminderen.

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling zijn brede termen die vaak worden gedefinieerd als het voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder het vermogen van toekomstige generaties, om ook in hun behoeften te voorzien, in gevaar te brengen.

Maar zoals Luca De Giovanetti, specialist in duurzaamheid bij de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), uitlegt, moet met drie verschillende pijlers rekening worden gehouden. "Duurzaamheid omvat ecologische, sociale en economische overwegingen", zegt hij. "Bij de WBCSD is dit heel belangrijk voor ons, aangezien onze nieuwe strategie zich richt op de vraag hoe we klimaat-, natuur- en gelijkheidsactie kunnen stimuleren, evenals de betrokkenheid van de kapitaalmarkt."

Milieuduurzaamheid verwijst vooral naar acties die worden ondernomen om de klimaatcrisis te verzachten. Dit is de verschuiving van de wereldwijde temperatuur die wordt veroorzaakt door broeikasgassen - voornamelijk kooldioxide (CO₂) maar ook methaan, ozon en lachgas - die in de atmosfeer worden uitgestoten en de warmte van de zon vasthouden. Veel bedrijven hebben zich ertoe verbonden hun uitstoot te verminderen of te compenseren, of een combinatie van beide, waarbij de meest voorkomende doelstellingen koolstofneutraliteit en Net Zero zijn.

Koolstofneutraliteit vs Net Zero

De Giovanetti zegt dat het belangrijk is dat de mensen begrijpen dat er een belangrijk verschil is tussen deze twee termen. Bij koolstofneutraliteit gaat het erom dat er netto geen koolstof in de atmosfeer terechtkomt, wat inhoudt dat de uitstoot wordt verminderd, maar met de nadruk op het compenseren van emissies door ook een gelijkwaardige hoeveelheid uit de atmosfeer te verwijderen.

"Bij koolstofneutraliteit", legt hij uit, "is de gebruikelijke aanpak dat je je emissies compenseert door elders een soort koolstofreductie te kopen." Dit staat bekend als 'compensatie' en kan bijvoorbeeld worden bereikt door te investeren in hernieuwbare energie of herbebossingsprojecten, of door iemand anders te helpen zijn uitstoot te verminderen.

Een voorbeeld is onze KONE Care DX, de eerste koolstofneutrale oplossing voor liftonderhoud, die klanten helpt hun emissiedoelstellingen te halen.

Het idee achter Net Zero daarentegen is "dat je zoveel mogelijk doet in termen van de daadwerkelijke vermindering van je eigen uitstoot, en op wetenschap gebaseerde doelstellingen (SBT's) bepalen dat de vermindering ten minste 90-95% moet zijn," zegt De Giovanetti.

Bij Net Zero wordt compensatie alleen gebruikt om de resterende emissies te compenseren. "Op dit punt kan een bedrijf koolstofverwijdering gebruiken om de beperkte emissies te neutraliseren die nog niet kunnen worden geëlimineerd. Het is effectiever voor het klimaat omdat het prioriteit geeft aan het beperken van emissies."

Terwijl ze werken aan de vermindering van emissies, hebben veel bedrijven ook afgesproken om de emissies die niet onmiddellijk kunnen worden verminderd, te compenseren. Dit wordt aanbevolen door de World Green Building Council. Het is ook waar KONE kan helpen, door energie-efficiënte oplossingen of koolstofneutraal onderhoud aan te bieden.

KONE helpt klanten hun CO2-emissiedoelstellingen te halen, met oplossingen voor groen bouwen en voor het verlengen van de levensduur van installaties.
KONE helpt klanten hun CO2-emissiedoelstellingen te halen, met oplossingen voor groen bouwen en voor het verlengen van de levensduur van installaties.

Ilkka Hara, Chief Financial Officer van KONE: "Voortdurend streven naar meer duurzaamheid en vermindering van onze milieu-impact is al meer dan 14 jaar één van onze vijf strategische doelstellingen, dus het is een pad dat we al lange tijd bewandelen. Het meten, en in dit geval het voortdurend verminderen van de uitstoot, is ons niet vreemd."

KONE streeft naar een vermindering van 40% van de uitstoot van broeikasgassen in verband met de materialen en de verpakking, alsmede het energieverbruik tijdens de levensduur, van onze bestelde producten. We hebben ons ook verbonden tot een vermindering van 50% van de emissies van onze eigen activiteiten. Beide doelstellingen zijn vastgesteld voor 2030 en zijn geverifieerd en goedgekeurd door het Science Based Targets initiatief.

Daarnaast heeft KONE toegezegd om tegen 2030 koolstofneutraal te werken, waarbij de productie-eenheden op schema liggen om de doelstelling in 2024 te halen.

"Dit alles gebeurt samen met KONE's leveranciers, partners en klanten."

"We zijn nog niet waar we moeten zijn", zegt Hara. "Maar ik denk dat het belangrijkere advies is om stappen vooruit te zetten en gewoon iedereen, zowel bedrijven als mensen, in beweging te krijgen."

Hara zegt dat duurzaamheid voor KONE ook een bron van innovatie is, omdat het bedrijf unieke waarde creëert door samen te werken met zijn klanten en partners, en door gebruik te maken van datagestuurde inzichten, waardoor het bouwen van koolstofneutrale of Net Zero-energiegebouwen mogelijk wordt.

Hoe herken je een betrouwbare groene belofte?

Om de doelstellingen voor koolstofneutraliteit of "Net Zero" te halen, zijn weliswaar radicale veranderingen op lange termijn nodig, maar er moet ook snel worden gehandeld, idealiter gemeten aan de hand van externe verificatie.

"Het interpreteren van zowel de milieutaal als de cijfers kan lastig zijn", geeft Hara toe. "Een handige manier is om de engagementen van de onderneming te controleren en, wat cruciaal is, wie ze heeft geverifieerd. KONE heeft bijvoorbeeld het voortouw genomen in de sector door ambitieuze doelstellingen vast te stellen voor de vermindering van broeikasgasemissies, niet alleen in onze eigen activiteiten (bekend als Scope 1 of 2), maar ook per productorder (Scope 3), tegen 2030, geverifieerd door het Science Based Targets-initiatief."

De Giovanetti is het ermee eens dat een groene toezegging pas echt gewicht in de schaal kan leggen als de betrokken bedrijven zich eerst aansluiten bij een geloofwaardige organisatie die dergelijke toezeggingen of normen vaststelt, op basis van wat de wetenschap aangeeft.

"Een goed voorbeeld van een betekenisvolle verbintenis is het Science Based Targets initiatief," zegt De Giovanetti. "Je stemt bijvoorbeeld je koolstofemissiereductie af op wat volgens de wetenschap en het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) nodig is om de limiet van 1,5 graad Celsius opwarming, zoals vastgelegd in de Overeenkomst van Parijs van 2015, voldoende te halen."

"Maar bedrijven moeten er vervolgens ook voor zorgen dat hun inspanningen op een transparante manier worden gemeten en gerapporteerd. De volgende stap is natuurlijk om aan te tonen dat er actie wordt ondernomen."

Gebouwen vertegenwoordigen 40% van de energiegerelateerde koolstofuitstoot, dus zij kunnen 40% van de oplossing zijn.
Gebouwen vertegenwoordigen 40% van de energiegerelateerde koolstofuitstoot, dus zij kunnen 40% van de oplossing zijn.

Het belang van groen bouwen en groen moderniseren

De term "groen gebouw" kent dan ook meerdere interpretaties, maar De Giovanetti, wiens werk gericht is op het bevorderen van duurzaamheid in de gebouwde omgeving op systemisch niveau, zegt dat vaak wordt verwezen naar de definitie van de World Green Building Council. Daarin staat dat een groen gebouw een gebouw is dat "in zijn ontwerp, bouw of exploitatie negatieve effecten vermindert of elimineert en positieve effecten kan creëren op ons klimaat en onze natuurlijke omgeving."

"We mogen niet vergeten dat gebouwen 40% van het probleem vormen als het gaat om energiegerelateerde koolstofemissies," zegt De Giovanetti. "Dat betekent dus dat ze ook 40% van de oplossing kunnen zijn."

Hij wijst erop dat energie-efficiëntie een sleutelrol speelt bij het terugdringen van de koolstofuitstoot, want "hoe minder energie we in eerste instantie gebruiken, hoe beter."

Het zijn niet alleen nieuwe gebouwen die duurzaamheid serieus moeten nemen - KONE is ook zeer actief in het aanpassen van oudere gebouwen om ze efficiënter te maken.

"In Europa," merkt Hara op, "zal 85 tot 95% van de huidige gebouwen er in 2050 nog staan. Dus om die ecologisch duurzamer te maken, moet je ze moderniseren, en een onderdeel daarvan is een vlotte doorstroming van personen die zowel aan de huidige behoeften kan voldoen als aanpasbaar is als de behoeften van de gebruikers van de gebouwen in de toekomst veranderen."

Cookies

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de site te optimaliseren en om u de best mogelijke ervaring te geven tijdens het surfen op onze site. Als u hiermee akkoord gaat en alle cookies accepteert, hoeft u alleen maar op de knop 'Accepteren' te klikken. U kan ook onze privacyverklaring bekijken.